Zeil- en Surfclub Gavermeer

 

Lidgelden 2022

Individueel lidgeld: 85 €
Familie lidgeld: 115 €

Jeugdlid (jonger dan 22 jaar op 1 jan 2022)= €65
Loodsplaats = lidgeld + 40 €

Indien jouw lidgeld betaald is vòòr 1 maart geniet je van €10 korting.

Onder familie wordt verstaan: alle gezinsleden ongeacht het aantal, zowel surfers als niet surfers, wonende op hetzelfde adres. Alle opgegeven namen van het gezin zijn dus ook verzekerd en krijgen een lidkaart op eigen naam

Opmerking: Gedurende de winterperiode mag er vanaf 1 december t.e.m. 15 februari NIET gesurft worden op het Gavermeer.

Weet je dat de meeste mutualiteiten een deel van jouw lidgeld terugbetalen? Neem hiervoor contact op met jouw ziekenfonds. Bij vragen mag je steeds mailen naar HendrikLefebvreX4@outlook.com
Het is noodzakelijk dat we van ieder lid in het bezit zijn van de geboortedatum en het rijksregisternummer. De reden dat aan sportfederaties gevraagd wordt rijksregisternummers te verzamelen bij sportclubs is om dubbeltellingen te vermijden in de ledenaantallen van de federatie. Er is geen privacyprobleem.

Wanneer we alle gegevens en de betaling in ons bezit hebben kan je de lidkaart afhalen in de cafetaria bij Ronny en Marijke.

Betaling

De betaling van het lidgeld vanaf 1/1/2019 kan alleen gebeuren met een overschrijving op

IBAN rekeningnummer: BE41 7360 0874 4010
BIC: KREDBEBB
Zeil- en Surfclub Gavermeer
afdeling windsurfen
Eikenstraat 131
8530 Harelbeke

Bij overschrijving noteer je bij de "mededelingen" de codes die betrekking hebben op hetgeen je betaalt:L1 voor 1 gezinslid, Fa(x) voor alle leden van het gezin, Lo voor een loodsplaats
Bij vragen, problemen of verkeerde gegevens op de lidkaart, contacteer HendrikLefebvreX4@outlook.com

Standplaats loods

Het surfmateriaal kan door de club niet verzekerd worden tegen diefstal of beschadiging: iedereen zorgt zelf voor een goede beveiliging van zijn plank en toebehoren.

Om een loodsplaats te reserveren : graag een mail naar HendrikLefebvreX4@outlook.com

 

Voordelen van het ZSG lidmaatschap op een rijtje:

• Watersportverzekering via WWSV in binnen- en buitenland
• Gratis gebruik van de uitgebreide infrastructuur zoals douches en kleedhokjes
• Gratis toegang tot het WiFi netwerk in onze gezellige cafetaria
• Trainingen en surflessen onder begeleiding van ervaren lesgevers
• Gratis deelname aan clubwedstrijden
• Voorrang bij het inschrijven voor activiteiten
• Clubservice en activiteiten
• Mogelijkheid tot huren van materiaal

 

 

Inschrijven